G-TCRMLC5TKM متن پیامک تبریک رسمی عید سعید قربان G-TCRMLC5TKM
پیامک ، متن ، عکس نوشتهمجله سرگرمی

متن پیامک تبریک رسمی عید سعید قربان

متن پیامک تبریک رسمی عید سعید قربان

متن پیامک تبریک رسمی عید سعید قربان

متن پیامک تبریک رسمی عید سعید قربان همه ساله روز دهم ماه ذی الحجه، مصادف است با عید قربان یا عید الاضحی که از عید های بزرگ مسلمانان می باشد.

متن پیامک تبریک رسمی عید سعید قربان
متن پیامک تبریک رسمی عید سعید قربان

بنابر روایات دینی، در این روز خدا به ابراهیم خلیل فرمان داد اسماعیل را ذبح کند.

او اسماعیل را به قربانگاه برد ولی جبرئیل همراه با «قوچى» فرود آمد و ابراهیم آن را به جای اسماعیل قربانی کرد.

ضمن تبریک عید قربان بر شما ، در ادامه متن تبریک  عید قربان رو مشاهده خواهید کرد.

پیامک تبریک عید قربان

 

خاک عرفات را آب زمزم را کوه حرا را جرات ابراهیم را

طاقت اسماعیل را وصال معشوق را صاحب کعبه نصیبت کند

عیدتان مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

عید اضحی رسم و آئین خلیل آزرست بعد آن ،عید غدیر، روز ولای حیدر است

عید قربان و پیشاپیش عید سعید غدیر مبارک . . .

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

بندگی کن تا که سلطانت کنند

تن رها کن تا همه جانت کنند

سر بنه در کف، برو در کوی دوست

تا چو اسماعیل، قربانت کنند

بگذر از فرزند و مال و جان خویش

تا خلیل الله دورانت کنند

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

عید قربان عید عبادت و بندگی

و عید اطاعت از قادر یکتا برشما مبارک باد . . .!!!

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

عید قربان روز رها شدن از تعلقات دنیوی و رهایی از هر آنچه غیر خدایی است.

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

عید اضحی رسم و آئین خلیل آزرست

بعد آن ،عید غدیر، روز ولای حیدر است

عید قربان و پیشاپیش عید سعید غدیر مبارک
_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

بر پیکر عالم وجود جان آمد

صد شکر که امتحان به پایان آمد

از لطف خداوند خلیل الرحمن

یک عید بزرگ به نام قربان آمد . . .

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

عید قربان گشته با یلدای طولانی به یک شب

این عید مبارک بُد و آن شب به سلامت

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

نگارا عید قربان است قربانت شوم یا نه ؟ / نگفتی یک دمی آیا که مهمانت شوم یانه ؟

برای طوف کویت جامه احرام بر بستم / گدای دوره گرد گوشه خوانت شوم یا نه ؟

عید قربان بر همگان مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

زندگی تان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم عید قربان مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

عید قربان گرچه آیین خلیل آزر است / ملت اسلام را امروز زیب و زیور است

حبّذا عیدی که سرخ از خون قربانی او / گونه اسلام و روی ملت پیغمبر است . . .

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد

باده خرم عید است که در ساغر شد

روز عید است، سوی میکده آیید به شکر

که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد . . .

عید قربان، پر شکوهترین ایثار و زیباترین جلوه ی تعبد

در برابر خالق یکتا بر شما مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

جلوه گاه تعبد و تسلیم ابراهیمیان حنیف است

و فصل قرب مسلمانان به خداوند در سایه عبودیت . . .

عید قربان، یعنی فدا کردن همه «عزیزها» در آستان «عزیزترین» و

گذشتن از همه وابستگی ها به عشق مهربان ترین . . .

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

نشانم ده صراط روشنم را

خودم را، باورم را، بودنم را

خداوندا من از نسل خلیلم

به قربانگاه می آرم «منم» را

عید سعید قربان مبارکباد

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

یک شاخه گل سپید تقدیم تو باد ..

رقصیدن برگ بید تقدیم تو باد ..

تنها دل تنگیست سرمایه ی من ..

آن هم شب پاک عید تقدیم تو باد ..

عید قربان مبارک ..

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

متن پیامک تبریک رسمی عید سعید قربان

 

عید قربان زنده دارد یاد قربان گشتگان را

پاسداران و اسیران و به خون آغشتگان را

خیز و در این عیدقربان سوی قربانگاه رو کن

معنی بیت و حرم را در شهادت جست وجو کن . . .

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

ای منای معرفت دل هایتان

روی جانان شمع محفل هایتان

در هوالهو خویش را فانی کنید

عید قربان است قربانی کنید

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

خاک عرفات را، آب زمزم را کوه حرا را …

جرات ابراهیم و طاقت اسماعیل را …

وصال معشوق را صاحب کعبه نصیبت کند …

عید سعید قربان خجسته باد

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

ای عزیزان به شما هدیه زیـــــــــزدان آمد

عید فرخنـــــــده ی نورانی قربـــــــــان آمد

حاجیان سعی شما شد به حقیقت مقبول

رحمت واسعــــه ی حضــرت ســـبحان آمد . . .

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

همچو ابراهیم دیدم شکل

قربانی به خواب شکر الله بی عوض مقبول شد قربان من

عید قربان خجسته باد

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

زندگی تان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم

مبارک باد عید قربان، نماد بزرگترین جشن رهایی انسان از وسوسه های ابلیس

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

عید قربان آمدومن هم شدم قربانیت

گرچه من دعوت ندارم آمدم مهمانیت

مفلسم آهی ندارم در بساطم ناگزیر

این دل صد پاره و چشمان تر ارزانیت . . .

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

لباس احرام و طواف کعبه ام

به گرد چشم حضرت دوست

که هرانچه دارم و داشته ام

بستهِ تبسم آن لبهای اوست

عید قربان مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

ز اسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم

به کعبه رفتنت تنها نماید شاد شیطان را

کسی کو روز قربان، غیر خود را می کند قربان

نفهمیده است هرگز معنی و مفهوم قربان را

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

بوی عید آید همی از موی مشک افشان تو

کام دل خواهم به جان از لعل چون مرجان تو

در شبان تیره بینم تا سحر چون صبح عید

بزم دل گردیده روشن از رخ رخشان تو

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

و ابراهیم، اسماعیلش را قربانی کرد…

و حسین، اکبرش و اصغرش و قاسمش و عباسش و همه چیزش را …

عید قربان مبارک.

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

خوشا آنان که با حق آشنایند

مطیع محض فرمان خدایند

چو ابراهیم اسماعیل خود را

فدای امر الله می نمایند

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

متن پیامک تبریک رسمی عید سعید قربان
متن پیامک تبریک رسمی عید سعید قربان

متن پیامک تبریک رسمی عید سعید قربان

 

دستها را برده ام بالا خدایم را صدا کردم، نمیدانم چه میخواهی،

ولی امشب برای تو، برای رفع غمهایت، برای قلب زیبایت، برای آرزوهایت،

به درگاهش دعا کردم پیشاپیش عید سعید قربان مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

بر پیکر عالم وجود جان آمد / صد شکر که امتحان به پایان آمد

از لطف خداوند خلیل الرحمن / یک عید بزرگ به نام قربان آمد . . .

عید سعید قربان مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

عید سعید قربان

عید اضحی، رسم و آئین خلیل آزرست

بعد آن ،عید غدیر، روز ولای حیدر است

عید قربان و پیشاپیش عید سعید غدیر مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

عید قربان عید نور و بندگیست

عید انسانیت و بالندگیست

عید آزادی ز قید و بند جان

از تعلق ها رها تا بی نشان

عید قربان مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

عید قربان، یعنی فدا کردن همه «عزیزها» در آستان «عزیزترین»،

و گذشتن از همه وابستگی ها به عشق مهربان ترین.

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

عید قربان عیدی که یاد بود خاطره است

خاطره یک پدر و قصه یک پسر

عیدی که یاد بود ابراهیم خلیل است

عیدی که قصه ایثار اسماعیل

بیائید به یاد بود بابای ابراهیم به قربان گاه برویم

و الله اکبر را زمزمه کنیم

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

سربلندی ابراهیم آرامش اسماعیل امیدواری هاجر عطر عرفه و

برکت عید قربان رابرایتان آرزومندم امیدوارم امروز غمهایت قربانی شادیهایت گردد

.
_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

عید قربان، عید شرافت بنی آدم است و کرامت انسانی اش؛

جشن رها شدن از قید پدرانی است که جان فرزند خویش را نذر قربان گاه ها می کردند.

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

بندگی کن تا که سلطانت کنند

تن رها کن تا همه جانت کنند

سر بنه در کف، برو در کوی دوست

تا چو اسماعیل، قربانت کنند

بگذر از فرزند و مال و جان خویش

تا خلیل الله دورانت کنند

عید قربان مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

متن پیامک تبریک رسمی عید سعید قربان

اتمام حجت کردم

طاقتم طاق شده

درد فراق، وصل تو را می طلبد

این عید قربان، قربان تو می شوم

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

بندگی کن تا که سلطانت کنند

تن رها کن تا همه جانت کنند

سر بنه در کف، برو در کوی دوست

تا چو اسماعیل، قربانت کنند

بگذر از فرزند و مال و جان خویش

تا خلیل الله دورانت کنند

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

عید قربان آمد و من هم شدم قربانیت

گرچه من دعوت ندارم آمدم مهمانیت

مفلسم آهی ندارم در بساطم ناگزیر

این دل صد پاره و چشمان تر ارزانیت

عید قربان مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

ز اسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم

به کعبه رفتنت تنها نماید شاد شیطان را

کسی کو روز قربان، غیر خود را می کند قربان

نفهمیده است هرگز معنی و مفهوم قربان را

عید شما مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

بگذر از فرزند و جان و مال خویش

تا خلیل اللّه دورانت کنند

سَر بِنه بر کف ، برو در کوی دوست

تا چو اسماعیل ، قربانت کنند

عید قربان بر شما مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

ای منای معرفت دل هایتان

روی جانان شمع محفل هایتان

در هو الهو خویش را فانی کنید

عید قربان است قربانی کنید

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

عید قربان به حقیقت ز خداوند کریم

آفتابی به شب ظلمت انسان آمد

جمله دلها چو کویری ست پر از فصل عطش

بر کویر دل ما، نعمت باران آمد

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

عید قربان

جلوه گاه تعبد و تسلیم

ابراهیمیان حنیف است

و فصل قرب مسلمانان

به خداوند در سایه عبودیت

عید شما مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

متن پیامک تبریک رسمی عید سعید قربان

 

برد ابراهیم اسماعیل قربانی کند

هدیه در راه خدا آن دلبر جانی کند

هستی او بود اسماعیل او اثبات کرد

بنده باید در ره حق هستی افشانی کند

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

اتمام حجت کردم

طاقتم طاق شده

درد فراق، وصل تو را می طلبد

این عید قربان، قربان تو می شوم

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

عید است بیا بخانه ام قهر مباش

مغرور ترین دختر این شهر مباش !

قربان تو گردم همگی میخندند

عیدانه بده و تلخ چون زهر مباش

عید قربان مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

عید قربان است ای یاران گل افشانی کنید

در منای دل وقوف از حج روحانی کنید

تا نیفتاده است جان در پنج گرگ هوا

گوسفند نفس را گیرید و قربانی کنید

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

ای عزیزان به شما هدیه ز یزدان آمد

عید فرخنده ی نورانی قربان آمد

حاجیان سعی شما شد به حقیقت مقبول

رحمت واسعه ی حضرت سبحان آمد

متن پیامک تبریک رسمی عید سعید قربان
متن پیامک تبریک رسمی عید سعید قربان

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

ای تو جان نوبهاران

خوش رسیدی، خوش رسیدی

ای تو شور آبشاران

خوش رسیدی، خوش رسیدی

آمدی چون ماه تازه

تیغ بر کف، خنده بر لب

آمدی ای عید قربان !

خوش رسیدی، خوش رسیدی

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

نشانم ده صراط روشنم را

خودم را، باورم را، بودنم را

خداوندا من از نسل خلیلم

به قربانگاه می آرم “منم” را

قربان، عید سر سپردگی و بندگی مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

عید قربان

عید ذبح میوه دل ابراهیم

و ایثار سبز اسماعیل

عید برآمدن انسانی نو

از خویشتن خویش

عید رهیدگی از اسارت نفس مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

عید قربان که پس از وقوف در عرفات

و مشعر و منا فرا میرسد

عید رهایی از تعلقات است

رهایی از هر آنچه غیر خدایی است

در این روز، اسماعیل وجود را

یعنی هر آنچه بدان دلبستگی دنیوی پیدا کردیم

قربانی کنیم تا سبکبال شویم

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

متن پیامک تبریک رسمی عید سعید قربان

 

دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین

چشمه های نور و شور آن بیابان را ببین

گوسفند نفس را با تیغ تقوی سر ببر

پای تا سر جان شو و رخسار جانان را ببین

عید سعید قربان مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

پیامک تبریک عید قربان

 

عید قربان آمده ای دوستان شادی کنید

یادی از پیغمبر توحید و آزادی کنید

او که در راه خدا از مال و فرزندش گذشت

با تبر بت های جهل و خودپرستی را شکست

بنده پاک خدا و پیرو الله شد

نامش ابراهیم بود اما خلیل الله شد

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

بر پیکر عالم وجود جان آمد

صد شکر که امتحان به پایان آمد

از لطف خداوند خلیل الرحمن

یک عید بزرگ به نام قربان آمد

عید شما مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

خدایا قَسَمَت میدهم هر لحظه کمکم کنی

تا نفسم را به قربانگاه درگاهت عرضه کنم

و تو قربانی شدن و نلرزیدن و نلغزیدن را عنایت فرما

عید سعید قربان مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

در موعود نگاه زیبایت، اسماعیل شده ام

که قربانی چشم های روشنت باشم

بگو کدام قربانگاه را برای آخرین نفسم برگزیده ای

ای خلیل من !

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

عید قربان عیدی که یاد بود خاطره است

خاطره یک پدر و قصه یک پسر

عیدی که یادبود ابراهیم خلیل است

عیدی که قصه ایثار اسماعیل

بیائید به یاد بود بابای ابراهیم به قربان گاه برویم

و الله اکبر را زمزمه کنیم

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

کویر خشک حجاز است و سرزمین مناست

مقام اشک و مناجات و سوز و شور و دعاست

به هرکه م ی‌نگرم در لباس احرامش

دلش به جانب کعبه ‌ست، رو به سوی خداست

عید قربان مبارک

_-_-_—♥️ ♥️ ♥️—_-_-_

نگارا عید قربان است قربانت شوم یا نه ؟

نگفتی یک دمی آیا که مهمانت شوم یانه ؟

برای طوف کویت جامه احرام بر بستم

گدای دوره گرد گوشه خوانت شوم یانه ؟

 

گردآوری: مجله پیونی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا